قیمت روز خودرو

اشتراک گذاری

نام شرکت

قیمتها بر اساس مدل صفر ۱۴۰۲ درج شده و برای خودروهایی که مدل ۱۴۰۲ نداشته باشند، آخرین مدل لحاظ شده است

سایپا

سایپا

قیمت روز سایپا

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
اطلسبه زودی۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
ساینا GX۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰
ساینا S۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰
ساینا S (استاندارد)۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰
کوییک۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰
کوییک اتوماتیک۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
کوییک R۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰
کوییک R تیپ S۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰
کوییک R تیپ S (استاندارد)۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰
کوییک S۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰
کوییک S (استاندارد)به زودی۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک GXRبه زودی۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰
شاهین تیپ ۱۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی
شاهین تیپ ۲۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰به زودی
شاهین تیپ ۳۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰
سایپا ۱۵۱۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ (لاینر)۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰
وانت زامیاد۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک)۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال)۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰
وانت پادرا (لانگ)ناموجود۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰
وانت پادرا (دوگانه سوز)۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰
پیکاپ کارون۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۲۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰
چانگان CS35 تیپ ۳۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰
ایران خودرو

ایران خودرو

قیمت روز ایران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
وانت آریسان ۲۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ ۲)۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ ۳)۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰
سورن پلاس (تیپ ۴)۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰
دنا پلاس (تیپ ۱)۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو (۶ سرعته)۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰به زودی
دنا پلاس توربو اتوماتیک۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانانبه زودی۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰
پژو پارس۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰
پژو پارس سفارشی۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰
پژو پارس سفارشی ELX۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰
پژو پارس TU5۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما)۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ موتور TU3۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ تیپ ۵۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک)۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی)۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما)۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۶ سرعته (پانوراما)۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته)به زودی۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما)۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰
رانا پلاس۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰
رانا پلاس (پانوراما)۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰
تارا دستی۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰
تارا دستی V1۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
هایما ۸ اس ( ۸S )۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰
هایما ۷X---۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون . دیزل۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰
گروه بهمن

بهمن موتور

قیمت روز بهمن موتور

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
وانت کارا (تک کابین)۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا (دو کابین)۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰
رسپکت۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰
فیدلیتی (۵ نفره)۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (۷ نفره)۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرستیژ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ون باری اینرودز۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰
پیکاپ G9به زودی۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
به زودی۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ام وی ام

مدیران خودرو

قیمت روز مدیران خودرو

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
X22 دنده ای۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰
X22 اتوماتیکناموجودتوقف تولید
X22 پرو دستی۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰
X22 پرو اتوماتیک۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰
X33 کراس (دستی)به زودی۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
X33 کراس (اتوماتیک)به زودی۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰
X55 پرو۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰
آریزو ۵۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
آریزو ۵ اسپورت۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰
آریزو ۶ پرو۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ (IE)۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ پرو۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرو۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (IE)۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (هیبرید)به زودی۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (1.5)ناموجودتوقف تولید
فونیکس FX (1.6)۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰
کرمان موتور

کرمان موتور

قیمت روز کرمان موتور

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
جک J4۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
جک S3۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S5۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سایر خودروها

قیمت روز خودرو داخلی

نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
تیگارد X35۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لاماری ایما۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
آسنا دنده ای---۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مکث تیارا۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰
مکث کلوت دستی۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰
مکث کلوت اتوماتیک۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰
راین R3۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰
دایون Y5۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
دایون Y7۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰
فردا SX5۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
فردا T5۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰
سوبا M4۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *