021-91008004

هزینه کارشناسی خودرو | تعرفه کارشناسی خودرو

قیمت کارشناسی خودرو دست دوم در الوچک شامل هزینه ایاب ذهاب، انجام کارشناسی رنگ و بدنه و فنی و همراه با صدور برگه ضمانت شده کارشناسی خودرو در محدود سرویس دهی می باشد و هیچ هزینه اضافی دیگری تحت هر عنوان دریافت نمی گردد. تنها در صورت تمایل به تنظیم قولنامه خودرو، مبلغ آن به هزینه کارشناسی اضافه خواهد شد.

جستجوی خودرو

ویدئو کارشناسی خودرو ؛ ما چگونه کارشناسی می کنیم ؟!

حتما ببینید !! کارشناسی خودرو صفر